#bãi bỏ
Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng loạt nghị định, thông tư thay thế về giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm

(BĐT) - Theo kế hoạch, trong năm 2019 Bộ Tư pháp sẽ thực hiện xây dựng dự thảo một số văn bản liên quan đến giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tạo sự thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật, tránh rủi ro pháp lý cho các tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Bãi bỏ 85 thủ tục hải quan

Bãi bỏ 85 thủ tục hải quan

(BĐT) - Thủ tục đánh giá lại, gia hạn doanh nghiệp ưu tiên; kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan; kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp; đăng ký chữ ký điện tử; chấm dứt hoạt động địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) là 5 trong số 85 thủ tục hải quan bị bãi bỏ theo quyết định vừa được Bộ Tài chính ban hành.