• 12 đại dự án ngành Công Thương: Âm vốn, nợ khủng

    09/10/2020 09:31

    (BĐT) - Theo số liệu ước tính 6 tháng đầu năm 2020, tổng nợ phải trả của 12 đại dự án thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương đã lên tới 63.308,82 tỷ đồng, lỗ lũy kế 26.360,88 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu là 7.264,61 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư