#1 nhà thầu tham dự
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phú Mỹ, Phòng Quản lý đô thị thị xã Phú Mỹ và Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 69 gói thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đấu thầu tại thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu): Phổ biến tình trạng chỉ 1 nhà thầu tham dự

(BĐT) - Tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), có 3 đơn vị được giao làm bên mời thầu nhiều nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phú Mỹ, Phòng Quản lý đô thị thị xã Phú Mỹ và Phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ. Kể từ tháng 6/2021 đến đầu tháng 7/2022, phần lớn các gói thầu tại 3 đơn vị này đều xảy ra tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự.
Kiểm toán ANV Việt Nam là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu tại gói thầu Kiểm toán giai đoạn 1 Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý nước sạch Vạn Niên. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kiểm toán AVN Việt Nam nhiều lần thắng thầu chung “kịch bản”

(BĐT) - Mới đây, Báo Đấu thầu có bài viết phản ánh tình trạng hồ sơ mời thầu (HSMT) của một gói thầu kiểm toán tại Gia Lai xuất hiện nhiều tiêu chuẩn đánh giá được cho là hạn chế cạnh tranh, trong đó bao hàm yêu cầu tương tự về điều kiện địa lý. Kết quả, gói thầu này chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu, đó là Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.
Tại  Bắc Giang nhiều gói thầu diễn ra tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu, tập trung chủ yếu ở những gói thầu xây lắp. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bắc Giang: Nhiều gói thầu chỉ một nhà thầu tham dự

(BĐT) - Từ năm 2019, nhiều chủ đầu tư/bên mời thầu đẩy mạnh đấu thầu qua mạng và đạt được hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, tại nhiều gói thầu diễn ra tình trạng chỉ có 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu, tập trung chủ yếu ở những gói thầu xây lắp. Khảo sát một số chủ đầu tư/bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tình trạng này càng rõ nét.

Kết nối đầu tư