#yêu cầu thực địa
Vốn, giải phóng mặt bằng, yêu cầu thực địa là 3 khó khăn lớn

Vốn, giải phóng mặt bằng, yêu cầu thực địa là 3 khó khăn lớn

(BĐT) - Công ty CP Công trình 207 là nhà thầu chuyên thi công xây lắp trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 100% doanh thu của Công ty đến từ các hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn vay của Chính phủ từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính quốc tế.