• Có tình trạng gói thầu yêu cầu quá mức về nhân sự

    02/03/2022 07:00

    (BĐT) - Thời gian qua, Công ty tham dự nhiều gói thầu lĩnh vực phân bón, gạo… nhưng gặp không ít khó khăn. Lý do là, nhiều hồ sơ mời thầu (HSMT) “cài cắm” điều kiện để hướng tới một hoặc một số nhà thầu nhất định, trong đó có việc đưa ra yêu cầu quá mức về nhân sự.

chuyên đề

Kết nối đầu tư