• Hồ sơ mời thầu bất nhất, nhà thầu chịu thiệt

    12/08/2021 14:00

    (BĐT) - Nhiều bộ hồ sơ mời thầu (HSMT) của các gói thầu xây lắp lớn đã và đang phát hành không bảo đảm về chất lượng: chỉ dẫn mơ hồ, dữ liệu mâu thuẫn, yêu cầu trái quy định. Điều này khiến nhà thầu mất rất nhiều công sức khi lập hồ sơ dự thầu (HSDT). Thậm chí, một số nhà thầu đã bị loại một cách oan uổng vì sự bất nhất thông tin trong HSMT.

chuyên đề

Kết nối đầu tư