• Dự án Đô thị động lực tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Tích cực lựa chọn nhà thầu

    02/08/2021 14:00

    (BĐT) - Khởi động mời thầu từ tháng 4/2021, Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang trong giai đoạn hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện những gói thầu xây lắp cuối cùng. Theo cam kết về tiến độ với nhà tài trợ vốn, Tiểu dự án sẽ phải hoàn thành trước năm 2025.

chuyên đề

Kết nối đầu tư