#Xây lắp số 3
Trúng nhiều gói thầu lớn, lợi nhuận Vinaconex 25 ra sao?

Trúng nhiều gói thầu lớn, lợi nhuận Vinaconex 25 ra sao? Hồ sơ nhà thầu

(BĐT) - Liên danh gồm Công ty CP Vinaconex 25 và 4 nhà thầu khác vừa trúng gói thầu hơn 700 tỷ đồng xây dựng Khu công viên phần mềm số 2 của TP. Đà Nẵng. Thời gian qua, Vinaconex 25 cũng được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp lớn trên cả nước. Vậy hiệu quả kinh doanh của Vinaconex 25 ra sao?