#xây lắp đường Sa Pả
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lào Cai: Chỉ 1 nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp đường Sa Pả sử dụng vốn ADB hơn 894 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai vừa mở thầu qua mạng Gói thầu SP5-2 Thi công công trình đường Sa Pả thuộc Dự án Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai với tổng mức đầu tư 894,323 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB).

Kết nối đầu tư