• Liên danh Xây lắp điện Hà Nội - Xây lắp điện Hải Phòng trúng gói thầu hơn 115 tỷ đồng

    07/09/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình thuộc hạng mục di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220 kV Nghi Sơn - Nông Cống để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn qua địa phận huyện Nông Cống.

chuyên đề

Kết nối đầu tư