• Đấu thầu tại huyện Hưng Hà, Thái Bình: Nhà thầu chủ động trượt thầu

    10/03/2020 10:00

    (BĐT) - Trúng 9 trong số 11 gói thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trong 4 năm qua, song Công ty TNHH Xây dựng Xuân Trang Thái Bình (Xây dựng Xuân Trang Thái Bình) thường xuyên không nộp bảo đảm dự thầu tại những gói thầu có quy mô lớn khác và bị trượt thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư