• Đấu thầu xây kè tại huyện Cần Giờ, TP.HCM: Ít cạnh tranh, tiết kiệm thấp

    03/08/2021 14:00

    (BĐT) - Hàng loạt gói thầu xây lắp kè chống sạt lở tại huyện Cần Giờ (TP.HCM) vừa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Đáng chú ý, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, các gói thầu này rất ít cạnh tranh vì hầu hết chỉ 1 nhà thầu tham dự và không có gói thầu nào đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 0,2%.

chuyên đề

Kết nối đầu tư