• Cơ hội khép lại với doanh nghiệp bị cấm thầu

    01/06/2022 14:00

    (BĐT) - Thời gian qua, nhiều nhà thầu vi phạm đã bị cơ quan chức năng cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Mặc dù phạm vi cấm thầu chỉ giới hạn trong bộ, ngành hoặc địa phương nhưng uy tín của nhà thầu sẽ bị suy giảm mạnh, kéo theo cơ hôi trúng thầu ngày càng ít. Đây chính là giá đắt mà nhà thầu phải trả cho các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu.
  • Như Vũ bị cấm thầu vì cung cấp thông tin không trung thực

    10/01/2022 14:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 4/1/2022 về việc cấm Công ty CP Xây dựng và Du lịch Như Vũ (Công ty Như Vũ) tham gia đấu thầu đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh trong vòng 3 năm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư