#xây dựng luật
Các vị đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

(BĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 2/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với 446/465 đại biểu (tỷ lệ 90,28%) tham gia biểu quyết tán thành.