• Thông tư mới về lựa chọn nhà đầu tư: Thuận lợi hơn trong xác định giá trị m3

    22/11/2021 14:00

    (BĐT) - Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, thay thế Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT có một số sửa đổi, bổ sung về cách tính giá trị m3 (giá sàn nộp ngân sách nhà nước)... Từ đó vừa tạo thuận lợi trong xác định giá trị này, vừa đảm bảo giá trị m3 phản ánh đúng thị trường, cân bằng lợi ích Nhà nước - nhà đầu tư, tăng cường cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư