#vùng dịch COVID-19
Bộ GTVT sẽ xây dựng quy chuẩn cho phương tiện chở hàng từ vùng có dịch Covid-19 để áp dụng thống nhất trên toàn quốc

Xây dựng quy chuẩn cho phương tiện chở hàng từ vùng dịch Covid-19

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thống nhất và quy định rõ các biện pháp an toàn phòng dịch Covid-19 với các phương tiện chở hàng hoá lưu thông qua địa bàn có dịch, đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.