#VNPT HKD
VNPT HKD sẵn sàng nhiều tiện ích hỗ trợ hộ kinh doanh

VNPT HKD sẵn sàng nhiều tiện ích hỗ trợ hộ kinh doanh

(BĐT) - Từ ngày 01/07/2022, hoá đơn giấy sẽ không còn hiệu lực ngay cả với các hộ kinh doanh cá thể theo quy định của thông tư 78/2021/TT-BTC. Thực tế cho thấy, các hộ kinh doanh đã dần quen với việc sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên, các nghiệp vụ khác như khai thuế, nghiệp vụ kế toán vẫn còn thực hiện thủ công hay phải tìm kiếm các phần mềm khác nhau để thực hiện.

Kết nối đầu tư