• Chào giá cạnh tranh mua tàu Vinalines Glory

    07/07/2021 09:07

    Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng và kính mời Quý công ty tham gia chào giá mua tàu VINALINES GLORY hiện thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với đặc tính, tình trạng kỹ thuật và các điều kiện như sau:

chuyên đề

Kết nối đầu tư