#Vinaconex 12
Vinaconex 12 dự kiến chào bán 5,818 triệu cổ phần cho cổ đông

Vinaconex 12 dự kiến chào bán 5,818 triệu cổ phần cho cổ đông

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 16/9 của Công ty CP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) đã thông qua phương án phát hành 5,818 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Tức tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu, Vinaconex 12 dự kiến thu về gần 70 tỷ đồng.
Gói thầu số 22 Đường thi công kết hợp quản lý thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Liên danh Vinaconex 12 - Lũng Lô 2 bị chủ đầu tư “bêu tên”: Nhà thầu có bị oan?

(BĐT) - Theo đại diện Công ty CP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12), việc chậm trễ thi công Gói thầu số 22 Đường thi công kết hợp quản lý thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, từ nay đến tháng 6/2022 - thời điểm kết thúc hợp đồng, Vinaconex 12 sẽ hoàn thành Gói thầu theo hợp đồng đã ký.

Kết nối đầu tư