• Sửa Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

    17/08/2020 08:00

    (BĐT) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam nhằm sửa đổi Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg (VCITS 2011) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến hoàn thiện.

chuyên đề

Kết nối đầu tư