• Ứng dụng VssID - BHXH số được đề cử Giải thưởng CNTT của ASSA

    26/11/2021 17:46

    (BĐT) - Theo kế hoạch, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 38 sẽ tiến hành trao Giải thưởng Thực tiễn hiệu quả. Trong đó, ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được đề cử Giải thưởng hạng mục Công nghệ thông tin (CNTT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư