• 47 lần/tháng quên mật khẩu vào ứng dụng BHXH số, khắc phục thế nào?

    05/11/2021 18:33

    (BĐT) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn về việc triển khai hình thức cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VssID - ứng dụng BHXH số qua phương thức nhắn tin đến đầu số 8079, nhằm hỗ trợ cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH có thể chủ động lấy lại được mật khẩu để đăng nhập ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư