#Tuyên ngôn độc lập
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn Độc lập là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay

Tuyên ngôn độc lập mãi mãi là ngọn đuốc soi đường

(BĐT) - Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập” và ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, trước cuộc mít tinh của hàng vạn người đủ các tầng lớp ở cả trong nước và nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dân tộc Việt Nam cũng quyết đem tất cả sức mạnh tinh thần, tiềm lực, sinh mạng và vật chất để giữ vững quyền độc lập, tự do

Tuyên ngôn độc lập bản hùng ca bất tử

(BĐT) - Vào 2 giờ chiều ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước hơn 50 vạn đồng bào, chiến sĩ cả nước, vang lên bản hùng ca bất tử - Tuyên ngôn độc lập - khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bằng giọng đọc trầm ấm, trang trọng lay động lòng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền cảm hứng đến toàn dân tộc, thức tỉnh và khẳng định mạnh mẽ niềm tin, niềm kiêu hãnh của người dân Việt Nam vào tương lai.
Thế hệ của “lời thề độc lập”

Thế hệ của “lời thề độc lập”

(BĐT) - Tổ quốc bị xâm lăng, quốc gia nguy biến, đáp lời sông núi, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp các thế hệ cha anh chúng ta đã xếp bút nghiên ra chiến trường với khí thế hào hùng cả nước cùng đánh giặc...