• Bình Dương: Hơn 563 tỷ đồng đầu tư tuyến đường Tân Long - Lai Uyên

    25/08/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng đường từ Tân Long - Lai Uyên thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Dự án có tổng mức đầu tư 1.470,882 tỷ đồng, do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư.

chuyên đề

Kết nối đầu tư