#Tư vấn quản lý dự án ACMEC
Gói thầu Tư vấn quản lý dự án có dự toán gần 1 tỷ đồng thuộc Dự án Mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp Công nghệ số 10, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu tư vấn tại Thừa Thiên Huế: Nhiều tiêu chí vượt chuẩn

(BĐT) - Đối với các gói thầu tư vấn, nội dung mời thầu gây nhiều tranh cãi thường xoay quanh các yêu cầu về nhân sự. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đấu thầu, câu chuyện tương tự xảy ra tại Gói thầu Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án Mở rộng cơ sở vật chất Trường Trung cấp Công nghệ số 10, tỉnh Thừa Thiên Huế.