• Công bố số liệu tự doanh chứng khoán trước ngày 23/5

    17/05/2022 09:15

    (BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa gửi công văn tới các sở giao dịch chứng khoán, yêu cầu công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần/sàn 5 phiên liên tiếp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư