#Truyền tải điện Hà Nội
PTC1 tăng cường kiểm tra đảm bảo cung cấp điện cho SEA Game 31

PTC1 tăng cường kiểm tra đảm bảo cung cấp điện cho SEA Game 31

(BĐT) - Truyền tải điện (TTĐ) Hà Nội là đơn vị quản lý, vận hành lưới điện 500kV-220kV có địa bàn trải rộng và liên kết lưới khu vực qua hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc có đăng cai tổ chức các bộ môn thi đấu SEA Games 31 như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình và Vĩnh Phúc.