• Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu hơn 225 tỷ đồng tại Đà Nẵng

    29/10/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng (bên mời thầu) vừa công bố lựa chọn Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng - Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam và Công ty CP Group Phát triển sức khỏe trúng Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (giai đoạn 1).

chuyên đề

Kết nối đầu tư