#triệt tiêu các kiểu cài cắm
Gói thầu số 1 thuộc Dự án Trường TH Hòa Chánh 1 đưa ra hàng loạt tiêu chí các vị trí như cán bộ KTCT, cán bộ KTPC điện…đều phải có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chiêu trò cài cắm nhân sự hạn chế nhà thầu hết đất diễn

(BĐT) - Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm triệt tiêu các kiểu cài cắm từ khi lập hồ sơ mời thầu (HSMT). Điều này được kỳ vọng giúp các cuộc thầu cạnh tranh, minh bạch, công bằng hơn.