#Triển vọng kinh tế thế giới
IMF: GDP thế giới sẽ chỉ giảm 4,4% trong năm 2020

IMF: GDP thế giới sẽ chỉ giảm 4,4% trong năm 2020

(BĐT) - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ không nghiêm trọng như những dự báo trước đó nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của các chính phủ trên thế giới.