#TRICO 1
Gói thầu DN-Cw-02 Nâng cấp từ Km139 đến Km158 (Quốc lộ 14C cũ) và các công trình liên quan có giá dự toán hơn 191,7 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Gói thầu nâng cấp đường giao thông ở Đắk Nông: Loại nhà thầu giả mạo giấy tờ

(BĐT) - Gói thầu DN-Cw-02 Nâng cấp từ Km139 đến Km158 (Quốc lộ 14C cũ) và các công trình liên quan thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông sau 1 năm phát hành thông báo mời thầu đã chọn được nhà thầu trúng thầu. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu đã phải loại nhà thầu xếp hạng nhất liên quan đến việc có dấu hiệu giả mạo tài liệu để tham dự thầu.

Kết nối đầu tư