• Giải quyết tranh chấp khi gặp rủi ro thực hiện hợp đồng do Covid-19

    17/09/2021 08:44

    (BĐT) - Sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc thực hiện hợp đồng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được, phải dừng hợp đồng. Do đó, nguy cơ doanh nghiệp bị xử phạt hợp đồng, kiện ra tòa là hiện hữu. Vậy, giải pháp nào để hạn chế được rủi ro tranh chấp hợp đồng này?

chuyên đề

Kết nối đầu tư