#trang trại chăn nuôi
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bình Phước chấp thuận nhà đầu tư dự án trang trại chăn nuôi 288 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Chăn nuôi Hữu Thắng (địa chỉ tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) là nhà đầu tư Dự án Xây dựng trang trại chăn nuôi heo tại khoảnh 7, khoảnh 9, khoảnh 10, Tiểu khu 322 thuộc xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bình Phước: Star Farm DP đầu tư trang trại chăn nuôi 180 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định chấp thuận Công ty TNHH Star Farm DP (trụ sở tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) là nhà đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo, gà tại ấp Bào Teng, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành. Dự án có tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 30 tỷ đồng, vốn huy động là 150 tỷ đồng.