• Gói thầu xây lắp ở Trạm Kiểm ngư Phú Quốc: Thiếu minh bạch thông tin

    19/01/2022 14:00

    (BĐT) - Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bên mời thầu) thuộc Cục Kiểm ngư vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 09 Xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Xây dựng Trạm Kiểm ngư Phú Quốc. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số nhà thầu bị loại, họ chưa biết lý do vì sao hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) lại không đáp ứng, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cũng không được công bố.

chuyên đề

Kết nối đầu tư