• Nhiều doanh nghiệp tích cực hút vốn qua chứng khoán

    19/11/2021 10:00

    (BĐT) - Trong bối cảnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn nhiều khó khăn, thị trường chứng khoán sôi động từ cuối năm 2020 đã giúp nhiều doanh nghiệp huy động nguồn vốn trung và dài hạn để chống chọi với dịch Covid-19, phát triển sản xuất kinh doanh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư