• Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Gần 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động

    11/01/2022 23:32

    (BĐT) - Tại thời điểm 31/12/2020, cả nước có 683,6 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh với số lao động là 14,7 triệu người, tăng 2,3% về số doanh nghiệp và giảm 3,1% về số lao động so với năm 2019, đây là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

chuyên đề

Kết nối đầu tư