• MGG chốt trả cổ tức 35% bằng tiền mặt

    27/10/2020 14:25

    (BĐT) - Ngày 10/11 tới, Tổng công ty Đức Giang - CTCP (mã chứng khoán: MGG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 20/11/2020

chuyên đề

Kết nối đầu tư