#Tổng công ty Bảo hiểm PVI
Chương trình Bảo hiểm Covid-19 toàn cầu được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu du lịch, công tác ra nước ngoài với phạm vi và quyền lợi ưu việt

Yên tâm xuất ngoại với Bảo hiểm Covid-19 toàn cầu của PVI

(BĐT) - Tổng công ty Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên được Bộ Tài chính phê duyệt sản phẩm bảo hiểm liên quan đến Covid-19: Bảo hiểm Covid-19 toàn cầu. Đây hiện là đơn vị duy nhất chi trả chi phí cách ly y tế khi người được bảo hiểm bị nhiễm Covid-19 tại nước ngoài.

Kết nối đầu tư