#Tội phạm mạng
Cần có quy trình tiếp nhận thông tin về tấn công lừa đảo lĩnh vực tài chính - ngân hàng và xử lý nhất quán. Ảnh: NC st

Tội phạm mạng lĩnh vực tài chính - ngân hàng: Tốc độ xử lý là quan trọng nhất

(BĐT) - Các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm mạng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ngày càng tinh vi. Rất nhiều khách hàng đã “sập bẫy” kẻ gian vì chưa hiểu rõ quy trình dịch vụ ngân hàng. Giới chuyên gia công nghệ khuyến nghị cần có các giải pháp phối hợp để ngăn chặn hành vi lừa đảo, nhanh chóng xử lý khi phát sinh vụ việc, hạn chế thiệt hại cho người dùng.