#tìm nhà thầu thay thế
Tình trạng thi công bê trễ buộc Chủ đầu tư phải tính toán phương án chấm dứt hợp đồng, tìm nhà thầu thay thế. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu xây dựng cầu Cái Cùng (Bạc Liêu): Nhà thầu không còn năng lực thi công

(BĐT) - Gói thầu số 3g Xây dựng cầu Cái Cùng thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào được khởi công từ tháng 12/2019, nhưng đến nay mới đạt khoảng 23% giá trị hợp đồng. Tình trạng thi công bê trễ buộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu (Chủ đầu tư) phải tính toán phương án chấm dứt hợp đồng, tìm nhà thầu thay thế.

Kết nối đầu tư