• Đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

    05/12/2020 10:43

    (BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang xây dựng dự thảo Quyết định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (CNC) với mục tiêu đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp CNC nước ngoài đầu tư hoặc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được phân loại theo 3 nhóm để áp dụng; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh tiêu chí về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trên tổng doanh thu, tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện R&D.

chuyên đề

Kết nối đầu tư