• Sửa Luật Đấu thầu: Tạo động lực đổi mới cho DN Việt

    08/11/2021 14:00

    (BĐT) - Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp (DN), Luật Đấu thầu 2013 đã có quy định nhưng chưa đầy đủ để khuyến khích sản xuất hàng hóa trong nước thay thế hàng nhập khẩu; ưu đãi đối với hàng hóa sản xuất trong nước… Trên thực tế, việc sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất được trong các gói thầu/dự án bộc lộ những hạn chế, bất cập.

chuyên đề

Kết nối đầu tư