• Đầu tư 228 tỷ đồng xây dựng dữ liệu tích hợp ngành nội vụ

    15/10/2021 07:00

    (BĐT) - Văn phòng Bộ Nội vụ (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành nội vụ và Trung tâm Điều hành thông minh Bộ Nội vụ với tổng mức đầu tư 228,82 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

chuyên đề

Kết nối đầu tư