#thủy tinh thể nhân tạo
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bệnh viện Mắt: Hơn 231 tỷ đồng mua thủy tinh thể nhân tạo

(BĐT) - Bệnh viện Mắt thuộc Sở Y tế TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2022 - 2023 với tổng dự toán 231,752 tỷ đồng, sử dụng nguồn thu viện phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện.

Kết nối đầu tư