• Yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ Dự án Nhà máy Thủy điện Xekaman 3

    28/07/2020 10:59

    (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi Công ty CP Điện Việt Lào, yêu cầu tiếp tục giải trình, bổ sung hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư ra nước ngoài Dự án Nhà máy Thủy điện Xekaman 3 (lần 2), do giải trình trước đó của Công ty chưa đáp ứng yêu cầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư