• Đấu thầu tại huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang): Khó hiểu chuyện nhà thầu trúng gói lớn, trượt gói nhỏ

    24/05/2022 14:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè (Ban QLDA&PTQĐ Cái Bè), tỉnh Tiền Giang vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp với tổng giá trúng thầu hơn 123 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, thu hút 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) trong đó 2 nhà thầu thay nhau trúng thầu. Đây cũng là tình trạng chung ở hàng chục gói thầu xây lắp được Ban công bố kết quả chọn nhà thầu gần đây.

chuyên đề

Kết nối đầu tư