• Gói thầu mua sắm ở Đam Rông (Lâm Đồng): Nhà thầu kiến nghị hủy kết quả

    07/12/2021 14:00

    (BĐT) - Bất đồng với lý do bị loại, một nhà thầu có địa chỉ tại TP. Đà Nẵng vừa có đơn kiến nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Chi phí mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các cơ quan, đơn vị năm 2021. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư; Công ty CP MS Sigma mời thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư