• 9 nhóm giải pháp để thương mại trong nước là “bệ đỡ” cho sản xuất

    14/07/2021 14:37

    (BĐT) - Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhấn mạnh 9 nhóm giải pháp cần thực hiện nhằm phát triển thương mại trong nước trở thành "bệ đỡ", điểm tựa vững chắc cho sản xuất trong nước ngày càng đổi mới, phát triển.

chuyên đề

Kết nối đầu tư