• VET chốt quyền chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 28%

    25/09/2020 10:37

    (BĐT) - Ngày 8/10 tới, Công ty CP Thuốc thú y Trung ương Navetco (mã chứng khoán VET) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 28%. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 6/11/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư