• Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để hỗ trợ nông nghiệp

    15/05/2020 16:38

    (BĐT) - Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội Dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) trong thời hạn 5 năm (2021 - 2025). Theo Bộ Tài chính, đây là Nghị quyết có ý nghĩa với người dân vì trong 17 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng mức tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 3%/năm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư